Akumulowanie światła

Przedstawia się, iż współczesne tendencje ułatwiają gromadzenie światła na dużą skalę w ramach sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna może być przechowywana, gdy wytwórczość dominuje nad spożytkowaniem, jak też pozyskiwana jest, kiedy spożytkowanie przerasta nad fabrykacją.